Kiểm Định Xe Cơ Giới

HC : Mr. Sĩ

Tel:    0977806830

Mail:  kiemdinh.ids@gmail.com

  Kiểm định xe đào, lu, cuốc, máy ủi, xúc, san

 
1. Địa điểm kiểm định
- Xe cơ giới được lập Hồ sơ, kiểm định tại bất kỳ Đơn vị đăng kiểm nào trên cả nước. Chủ phương tiện chỉ được lập Hồ sơ phương tiện một lần tại Đơn vị đăng kiểm kiểm định lần đầu.
- Hồ sơ phương tiện được lưu giữ tại Đơn vị đăng kiểm kiểm định lần đầu trong suốt quá trình sử dụng.
    2. Các giấy tờ khi vào kiểm định
 Giấy đăng ký xe hoặc:
- Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ.
- Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính.
- Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe (có đủ chữ ký, dấu).
Giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong các giấy tờ sau:
-  Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu đối với xe cơ giới nhập khẩu.
- Bản sao chụp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước.
- Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá.
- Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an;
- Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ Quốc gia.
Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo để nộp (đối với xe cơ giới mới cải tạo).
Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới còn hiệu lực.
Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực
 3. Trách nhiệm của chủ xe, lái xe
- Không được thay đổi tổng thành, linh kiện, phụ kiện xe cơ giới để đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khi đi kiểm định hoặc làm giả, tự bóc, dán, tẩy xoá, sửa đổi các nội dung của chứng chỉ kiểm định.
- Cung cấp chính xác các thông tin cần thiết có liên quan tới nội dung kiểm định, nội dung quản lý hành chính, quản lý thông số kỹ thuật của xe cơ giới kể cả việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các Đơn vị đăng kiểm.
- Cung cấp thông tin về thiết bị giám sát hành trình được trang bị trên xe cơ giới theo quy định.
- Nộp lại Giấy chứng nhận và Tem kiểm định khi có thông báo thu hồi của Đơn vị đăng kiểm và khi vào kiểm định.
Hotline: 0977806830