Kiểm Định Hệ Thống Lạnh

HC : Mr. Sĩ
Tel:    0977806830

Mail:  kiemdinh.ids@gmail.com

  Việc kiểm  định kỹ thuật thiết bị phải  được thực hiện trong những trường hợp sau:

– Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng;
– Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn;
– Sau khi thiết bị xẩy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;
– Hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị;
Thời hạn kiểm định định kỳ hệ thống lạnh là do kiểm định viên trực tiếp kiểm định quyết định nhưng tối đa là 03 năm một lần.
    Tài liệu tham khảo:
1. Quy trình kiểm định hệ thống lạnh
    + Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của hệ thống lạnh;
    + Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;
    + Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;
    + Kiểm tra vận hành;
    + Xử lý kết quả kiểm định.
Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.
Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định
Thiết bị , dụng cụ phục vụ khám xét:
+ Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V, nếu hệ thống làm việc với môi chất cháy nổ phải dùng đèn an toàn phòng nổ;
+ Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;
+ Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;
+ Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây;
+ Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.
Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín:
+ Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất ) phù hợp với đối tượng thử;
+ Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín.
Thiết bị, dụng cụ đo lường: Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác:
+ Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;
+ Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hủy;
+ Thiết bị kiểm tra chất lượng bề mặt kim loại.
2. Một số tiêu chuẩn về hệ thống lạnh:
–          TCVN 6104: 1996: Hệ thống máy lạnh dùng để làm lạnh và sưởi – Yêu cầu an toàn
–          TCVN 8366:2010: Bình chịu áp lực. Yêu cầu về thiết kế và chế tạo
–          TCVN 6008:1995: Thiết bị áp lực – Mối hàn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
–          TCVN 7472:2005: Thiết bị áp lực – Hàn liên kết